Ikona zamknięcia
Twój koszyk jest pusty...
Ikona telefonu
Potrzebujesz pomocy? +48 669 266 501
Ikona menu
0,00  0 Ikona koszyka
Ikona zamknięcia

Regulamin sklepu internetowego deutz-sklep.pl

Sklep internetowy deutz-sklep.pl jest własnością Firma Biuro Techniczno-Handlowe "Kam - Tech" Kamil Kijewski wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Rudna pod numerem 000856, nr NIP 6921743532, nr Regon 390458739.

Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Sklep internetowy deutz-sklep.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę deutz-sklep.pl, telefonicznie pod numerami telefonu 22 724 55 07, 22 724 99 24 lub za pomocą adresu e-mail sklep@deutz-sklep.pl.

3. Przyjęcie do realizacji zamówienia.

4. Towary zamieszczone na stronie sklepu internetowego są dostępne dla Klientów. Jednakże w przypadku ewentualnej niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

5. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Klient zostanie o tym poinformowany osobnym e-mailem lub telefonicznie i do niego będzie należała decyzja czy zgadza się bądź na wydłużenie czasu realizacji bądź na anulowanie zamówienia.

6. Użytkownik otrzyma fakturę VAT za dokonany zakup.

8. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT w formie papierowej dołączonej do przesyłki wraz z towarem. Również może zażądać przesłania dokumentu sprzedaży w formie elektronicznej.

9. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119 ) faktura VAT nie wymaga podpisu.

10. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przesyłki. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Późniejsza rezygnacja z zamówienia regulowana jest procedurą odstąpienia od umowy. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem sklep@deutz.desafio.pl lub telefonicznie pod numerami umieszczonymi na stronach WWW Sklepu.

Ceny towarów

1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i są cenami netto, po przejściu do Koszyka widnieją ceny wraz z naliczonym podatkiem VAT w wysokości zgodnym z aktualnie obowiązującymi stawkami.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, z tym że obowiązującą Klienta jest cena z chwili zakupu towaru; wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

3. Koszt dostawy uzależniony jest m.in. od ilości zamówionych towarów i ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

 

Czas realizacji zamówienia

1. Każdy towar umieszczony w ofercie sklepu internetowego jest dostępny do sprzedaży.

2. W przypadku płatności przelewem termin dostawy wydłuża się o czas wpływu środków za towar na konto Sklepu. Przesyłki są dostarczane firmą kurierską zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z magazynu Sklepu.

3. Do realizacji zamówienia Sklep wykorzystuje dane podane przez Klienta, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

4. Sklep może przesyłać za pomocą wiadomości SMS w przypadku podania przez Klienta numeru telefonu komórkowego informacje o statucie dostarczenia zamówionego towaru.

 

Formy płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

1. Płatność przy odbiorze: należność pobiera kurier
2. ePrzelew
3. BLIK
4. Karta płatnicza, w tym kredytowa
5. Przelewem bankowym na konto sklepu

 

Reklamacje

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne. Wszystkie oferowane na stronach sklepu części przeznaczone są do montażu w warsztatach specjalistycznych lub przez wykwalifikowany personel

2. Niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy, Sprzedawca odpowiada względem Klienta, będącego Konsumentem za wady fizyczne lub prawne towaru (rękojmia). Taką reklamację należy zgłosić pisemnie poprzez formularz i przesłać ją poprzez e-mail na adres sklep@deutz.desafio.pl lub drogą pocztową na adres Firmy.

3. W przypadku stwierdzenia wadliwości zakupionego towaru, posiadającego gwarancję producenta, Klient może przeprowadzić procedurę reklamacyjną za pośrednictwem Sprzedawcy KAM-TECH Kamil Kijewski Taką reklamację należy zgłosić pisemnie i przesłać ją pocztą elektroniczną na adres: sklep@deutz.desafio.pl lub drogą pocztową na adres Firmy. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest potwierdzenie zakupu towaru na podstawie faktury  VAT. Pracownicy Działu Reklamacji niezwłocznie skontaktują się z Państwem i poinformują o procedurze reklamacyjnej. W przypadku uznania reklamacji z tytułu rękojmi Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej wpływu do Sprzedawcy. Jeżeli w ciągu 14 dni od daty wpływu reklamacji Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania Klienta, należy przyjąć iż uznał żądania za zasadne.

4. Naprawiony lub wymieniony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o zakupie z naszym Biurem Obsługi Klienta.

6. Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

Gwarancja i rękojmia nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych części, lub zaniedbań eksploatacyjnych po stronie klienta. Prosimy o sprawdzenie przesyłki przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego (to jego obowiązek) oraz pozostawienia Państwu jednego egzemplarza protokołu szkody (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy) oraz o niezwłoczne poinformowanie Działu Obsługi Klienta.

Konsumenckie odstąpienie od umowy i wymiany towarów

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Kupujący jest obowiązany do odesłania towaru, nie później niż w terminie 14 dni na poniższy adres Firmy.

Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący

2. Zwrot środków pieniężnych nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, gdzie można skorzystać z załącznika nr 2.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca klientowi kwotę równą cenie zakupionego towaru oraz koszty dostarczenia rzeczy, z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy wskazany przez sprzedawcę, nie jest on wówczas zobowiązany do zwrotu poniesionych przez klienta dodatkowych kosztów.

4. Jeśli dostarczony Państwu towar nie był zgodny z zamówieniem, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie. Tak szybko, jak to możliwe wymienimy towar na właściwy, na swój koszt. Wymiana towaru zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę nasz Firma zastrzega sobie możliwość zwrotu środków pieniężnych za zakupione części.

5. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy zawierające m.in. informacje o sposobie i terminie wykonywania odstąpieni od umowy oraz kosztach zwrotu rzeczy, w przypadku odstąpienie które ponosi konsument stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Rejestracja w serwisie, ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Biuro Techniczno-Handlowe "Kam - Tech" Kamil Kijewski wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Rudna pod numerem 000856, nr NIP 6921743532, nr Regon 390458739. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119), w celu założenia i prowadzenia konta klienta na portalu deutz-sklep.pl, świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem oraz realizacji zamówień złożonych w sklepie deutz-sklep.pl, jak również w celu komunikacji związanej z funkcjonowaniem sklepu deutz-sklep.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta i w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych przez KAM-TECH Kamil Kijewski i przez jej partnerów biznesowych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług w serwisach, których właścicielem jest KAM-TECH Kamil Kijewski oraz w serwisach należących do jej partnerów biznesowych. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od KAM-TECH Kamil Kijewski informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przy rejestracji w sklepie czesci- deutz.pl adres poczty elektronicznej.

3. Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawie do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16-21 RODO (w tym celu może skorzystać z ustawień swojego konta lub powinien skontaktować się z KAM-TECH Kamil Kijewski poprzez adres e- mail: sklep@deutz.desafio.pl lub pisemnie na adres siedziby. Użytkownik posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa. KAM-TECH Kamil Kijewski szanuje dane osobowe i prywatność użytkowników, w tym celu dokłada należytych starań, aby zapewnić zgodność przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami RODO oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego regulującymi ochronę danych osobowych. KAM-TECH Kamil Kijewski informuje, że dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach zgodnych z RODO, w celu zapewnienia klientowi najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania między klientem a KAM-TECH Kamil Kijewski umowy. Dane osobowe przetwarzane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników przez KAM-TECH Kamil Kijewski zachęcamy do kontaktu z KAM-TECH Kamil Kijewski na adres e-mail sklep@deutz.desafio.pl

 

Postanowienia końcowe

1. Cennik oraz informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu deutz-sklep.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie odzwierciedlenie oferty producenta , dlatego też, nie gwarantujemy pełnej dostępności produktów zawartych w cenniku. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. Jeżeli natomiast stroną sporu będzie konsument właściwość sądu określać będą przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie deutz-sklep.pl

4. Wszelkie zdjęcia części są zdjęciami tylko poglądowymi producentów - mogą odbiegać od faktycznego stanu produktu.

5. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie deutz-sklep.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.